RTS-8 Plus

Multikanálový bioreaktor s měřením pH a O2
Kat. č.: BS-010170-A01

SKLADEM

Popis

Multikanálový bioreaktor RTS-8 Plus slouží k mikrobiální kultivaci s automatickým sledováním růstové křivky. Využívá patentovanou technologii Reverse-Spin®, která využívá inovativní typ míchání, kdy 50 ml zkumavka s buněčnou suspenzí rotuje kolem své vlastní osy se změnou směru rotačního pohybu. To vede k vysoce účinnému míchání a okysličení pro aerobní kultivaci. Díky optickému systému s vlnovou délkou blízkou infračervenému spektru je možné registrovat kinetiku růstu buněk neinvazivně v reálném čase. Pomocí fluorescenčního a luminiscenčního systému je pak možné registrovat kinetiku pH a O2 vzorku. Pro měření pH a O2 jsou uvnitř zkumavek použity inovnativní jednorázové senzory.

Přestože dodávání O2 je jedním z hlavních problémů při kultivaci aerobních organismů, zejména v podmínkách s omezeným množstvím kyslíku, chyběly adekvátní metody pro skutečné monitorování rozpuštěného kyslíku a obvykle se předpokládal dostatečný přísun O2. Inovativní neinvazivní senzory kyslíku integrované do zkumavek nyní umožňují online monitorování kyslíku a poskytují nový pohled na metabolické aktivity.

Dalším problémem při kultivaci buněk, kvasinek nebo bakterií je pH. Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici adekvátní metody pro skutečné monitorování pH, bylo používáno těžkopádného vzorkování bez vysoké hustoty dat, jež narušovalo samotný růst. Neinvazivní měření pH v reálném čase poskytuje nový pohled na metabolickou aktivitu a změny v metabolických drahách.

Vlastnosti:

 • mikrobiální kultivace v 8 nezávislých kanálech s automatickým sledováním růstové křivky

 • měření OD a růstové křivky bez nutnosti zastavení procesu

 • princip Reverse–Spin® míchání v 50 ml zkumavkách Falcon umožňuje dosáhnout vysokých hodnot kLa (h-1) až 450, což je nezbytné pro efektivní aerobní kultivaci

 • individuálně řízený bioreaktor urychluje proces optimalizace vhodného prostředí pro kultivaci

 • možnost kultivace mikroaerofilních a obligátních anaerobních mikroorganismů

 • princip Reverse–Spin® míchání umožňuje neinvazivní měření biomasy v reálném čase

 • profilování širokého spektra úloh pro automatizaci procesů

 • optický systém s vlnovou délkou blízkou infračervenému spektru umožňuje registrovat kinetiku růstu buněk

 • bezplatný software pro profilování programů a následné zobrazení, analýzu a ukládání dat v reálném čase

 • kompaktní design bioreaktoru s nízkým profilem a malým půdorysem pro osobní použití

 • řízení teploty pro bioprocesní aplikace

 • aktivní chlazení pro rychlou regulaci teploty, např. pro experimenty s kolísáním teploty či teplotními šoky

 • možnost vzdáleného sledování procesu kultivace on-line (z kanceláře, domova či pomocí mobilního telefonu)

 • neinvazivní měření O2 a pH umožňuje přesné sledování metabolických aktivit

Výhody senzorů:

 • jsou malé

 • jejich signál nezávisí na průtoku vzorku

 • lze je fyzicky oddělit od měřícího systému, který umožňuje neinvazivní měření

 • lze je použít jednorázově

 • ideálně se hodí pro testování v malých objemech vzorků, pro paralelní měření v jednorázových zkumavkách a další biotechnologické aplikace

Funkce softwaru:

 • záznam růstu kultivovaných buněk v reálném čase

 • záznam O2 a pH v reálném čase

 • 3D grafické znázornění OD nebo rychlosti růstu v čase pro více jednotek naráz

 • možnost pauzy procesu

 • uložení/načtení průběhu kultivace

 • generování výsledné zprávy: PDF a Excel

 • možnost cyklování/profilování procesu

 • vzdálené sledování (vyžaduje připojení k internetu)

 • možnost uživatelské kalibrace pro většinu buněk

Oblast použití:

 • sledování kinetiky růstu v reálném čase

 • optimalizace vhodných podmínek/médií

 • charakterizace růstu

 • sledování exprese proteinů

 • simulace teplotních šoků

 • testování antibiotické rezistence

 • testování inhibice a toxicity

 • kontrola kvality kmene

Technická specifikace

Parametr

Rozsah měření

0 – 100 OD (λ600)

Přesnost měření

± 0,3 OD

Světelný zdroj

Laser (λ850)

Frekvence měření

1 – 60x/hod

Počet kanálů/zkumavek

8

Typ zkumavky

50 ml Falkon s kónickým dnem

Objem vzorku

3 – 50 ml

Teplotní rozsah

15 – 60 °C (max. -15 °C pod RT)

Teplotní stabilita

± 0,1 °C

Displej

LCD

Rychlost otáček

150 – 2700 rpm

Vstup/Výstup

PC – software RTS

Celkové rozměry (š × h × v)

350 × 690 × 300 mm

Hmotnost

20 kg

Senzor O2

+

Rozsah

0 – 100 %

Přesnost (O2 při 0,2 %)

± 0,05 %

Přesnost (O2 při 20,9 %)

± 0,4 %

Drift

< 0,03 % O2 za 30 dní

Rozsah teploty

do 40 °C

Čas odezvy

< 6 s

Stabilita při skladování

18 měsíců

Senzor pH

+

Rozsah

4,0 – 8,5 pH

Přesnost (pH při 7 pH)

± 0,10 pH

Drift

< 0,005 % pH za den

Rozsah teploty

do 40 °C

Čas odezvy

< 120 s

Stabilita při skladování

18 měsíců

Video

Volitelné příslušenství

TubeSpin® Bioreactor 50 – 180 ks

TubeSpin® Bioreactor 50 – 180 ks

Zkumavky
Kat. č.: BS-010158-CK

Poptávka a informace

Ozveme se do 24 hodin.