Labaqua Bio

Výrobník ultračisté vody
Kat. č.BS-070106-A02

SKLADEM

Popis

Systémy Labaqua jsou víceúčelové systémy, které vyrábějí čistou a ultračistou vodu přímo z vodovodního řádu.

Labaqua Bio vyrábí vodu s velmi nízkým obsahem organických látek a RNázy/DNázy, která je určena pro použití v molekulární biologii, včetně aplikací citlivých na RNázu.

Jakákoliv konfigurace systému Labaqua produkuje čistou i ultračistou vodu. Ultračistá voda (stupeň 1) se dávkuje přes filtr na přední straně zařízení. Čistá voda (stupeň 2) se vydává přímo ze zásobní nádrže.

Ultračistou vodu Labaqua lze použít pro nejnáročnější aplikace, mimo jiné pro: anorganickou stopovou analýzu, kapalinovou chromatografii, buněčné kultury, molekulární biologii.

S měrným odporem 18,2 MΩ x cm (0,055 μS/cm) překračuje ultračistá voda, vyrobená systémem Labaqua, požadavky všech příslušných norem (ISO 3696 - stupeň. 1, ASTM - typ I, CLSI - typ I). Čistá voda se shromažďuje v zásobní nádrži. Integrovaný systém recirkulace zajišťuje stálou kvalitu vody a snižuje celkový organický uhlík (TOC) na velmi nízkou úroveň: <5ppb.

Čistá voda, vyráběná systémy Labaqua, splňuje požadavky ISO 3696 (stupeň 2) a lze ji použít pro mytí laboratorního nádobí, metody mokré chemie, plamenové spektrofotometry atd.

Všechny systémy Labaqua mají ovladač s barevným grafickým LCD displejem pro indikaci kvality vody. LCD displej poskytuje všechny potřebné informace o stavu systému, stejně jako vývojový diagram systému, zbývající životnost předfiltru a výkon deionizačního (DI) modulu. Systém sledování inteligentních DI modulů také zajišťuje snížení provozních nákladů. Uživatel je upozorněn, aby vyměnil modul DI pouze tehdy, když se blíží konec životnosti modulu.

Všechny kazety a filtry jsou snadno přístupné a k jejich výměně není potřeba žádné nářadí. Systém Labaqua lze postavit na laboratorní stůl nebo namontovat na stěnu.

Vlastnosti:

 • Objemové dávkování - umožňuje uživateli nastavit přesný objem dávkování pro každý dávkovací cyklus. Dávkovací objem lze nastavit buď z klávesnice nebo pomocí režimu „teaching“.

 • Kvalita vody - vestavěná recirkulační smyčka zajišťuje stabilní kvalitu vody a umožňuje praktickou eliminaci celkového organického uhlíku (TOC).

 • Nízké provozní náklady – výkon deionizačních modulů je neustále monitorován. Monitorovací algoritmus umožňuje snížení provozních nákladů, jelikož výměna modulů je vyžadována až po skončení jejich skutečné životnosti.

 • Monitorování celkového organického uhlíku (TOC) - organické kontaminanty nemusí mít vliv na vodivost vody. Klasické senzory vodivosti tedy nelze pro monitorování TOC použít. Proto je pro měření úrovně TOC použit speciální modul monitorování TOC.

 • Barevný grafický LCD displej - stav jednotlivých součástí systému se zobrazuje na displeji v intuitivním barevném provedení (zelená/žlutá/červená).

 • Vývojový diagram systému – na první pohled zobrazuje všechny stavy jednotlivých součástí systému a parametry kvality vody.

Systémy Labaqua zahrnují:

 • čerpadlo pro zvýšení výkonu

 • sada předfiltrů

 • modul reverzní osmózy

 • deionizační modul

 • modul konečné fáze dočištění (polishing)

 • 30L zásobník s integrovaným dávkovacím ventilem - stupeň 2

 • recirkulační systém

Specifické moduly pro jednotlivé modely:

 • Labaqua Trace – mikrofiltr

 • Labaqua HPLC - mikrofiltr, TOC monitor

 • Labaqua Bio - mikrofiltr, TOC monitor, UV sterilizační modul

Shoda Labaqua systému s technickou specifikací je zajištěna tehdy, pokud jsou dodrženy následující minimální požadavky na vodu z vodovodního řádu a pokud požadavky na údržbu, uvedené v uživatelské příručce, jsou prováděny včas.

 • typ vody: pitná

 • minimální tlak: ≥ 0,5 bar

 • maximální tlak: ≤ 5 bar

 • vodivost: <1300 µS/cm

 • teplota: 5 až 35 °C

 • pH: 4 - 10

 • Index znečištění: <10

 • železo: < 0,1 ppm jako CaC03

 • hliník: < 0,05 ppm jako CaC03

 • mangan: < 0,05 ppm jako CaC03

 • volný chlor: < 1 ppm

 • Langerierův saturační index: < +0,2

 • TOC: < 2000 ppb

Technická specifikace

Parametr

Odpor ultračisté vody (stupeň 1)

18,2 MΩ x cm

Vodivost ultračisté vody (1. stupeň)

0,055 μS/cm

Odpor učisté vody (stupeň 2)

10 MΩ x cm

Vodivost čisté vody (2. stupeň)

0,1 μS/cm

TOC

< 5 ppb

RNáza

< 0,01 ng/ml

DNáza

< 4 pg/μl

Bakterie

< 0,01 CFU/ml

Endotoxiny

< 0,001 EU/ml

Částice (> 0,22 μm)

< 1/ml

Životnost deionizačního modulu

1 m3

Objem zásobníku

30 l

Tlak přiváděné vody

0,5 – 5 bar

Vodivost přiváděné vody

< 1300 μS/cm

Celkové rozměry (š × h × v)

320 × 560 × 620 mm

Hmotnost

26 kg

Volitelné příslušenství

Dálkový dávkovač

Dálkový dávkovač

Ovladač
Kat. č.: BS-070104-JK

Deionizační modul

Deionizační modul

Modul
Kat. č.: BS-070104-IK

Mikrofiltr – 0,22 µm, nesterilní

Mikrofiltr – 0,22 µm, nesterilní

Filtr
Kat. č.: BS-070104-EK

Mikrofiltr – 0,22 µm, sterilní

Mikrofiltr – 0,22 µm, sterilní

Filtr
Kat. č.: BS-070104-FK

Poptávka a informace

Ozveme se do 24 hodin.