Popis

DEN-600 je kompaktní, přenosný fotometr napájený dobíjecí baterií. DEN-600 obsahuje optický systém s vlnovou délkou 600 nm, který umožňuje aplikovat - 1) metodu OD600, která odhaduje celkový počet buněk, 2) metodu měření zákalu podle McFarlanda (McF), 3) metodu Bradfordova proteinového testu pro měření koncentrace bílkovin, 4) další metody, které lze upravit nebo optimalizovat pomocí vlnové délky 600 nm.

Zařízení slouží jako levná alternativa ke spektrofotometru, který se pro tyto aplikace běžně používá. Protože je DEN-600 velice kompaktní a má bateriové napájení, lze jej pohodlně umístit do laminárního, či anaerobního boxu, nebo rychle přemístit do jiné laboratoře. Mechanismus přidržování zkumavek v měřící komoře navíc umožňuje použit k měření i standardní kyvetu (10 mm).

DEN-600 disponuje dvěma měřícími módy. Umožňuje měřit absorbanci a zákal v jednotkách Abs/OD nebo McF.

USB konektivita a přídatný software DEN umožňují přenos dat do PC a následné zpracování.

Mezi běžné aplikace patří:

  • měření koncentrace buněk

  • odhad dat růstu buněk

  • odhad log fáze mikrobiální kultivace

  • kompetentní příprava buněk

  • Bradfordova metoda proteinového testu

  • testování citlivosti na antibiotika

  • inhibiční testy

Technická specifikace

Parametr

Světelný zdroj

LED (λ = 600 ± 10 nm)

Typ zkumavky

kyveta, zkumavka s ⌀ 12 – 18 mm

Měřící módy

Absorbance (Abs)

McFarland (McF)

Rozsah měření

0 – 3,0 Abs | 0 – 16,00 McF

Rozsah měření

0,001 Abs | 0,01 McF

Přesnost

± 0.006 (při 1 Abs) | ± 0.1 (při 0-8 McF)

Opakovatelnost

± 0.003 (při 1 Abs) | ± 0.05 (při 0-8 McF)

Typ baterie

Li-Ion

Požadavky na PC

Intel/AMD procesor, 1 GB RAM, Windows Vista/7/8/10/11, USB

Displej

LCD

Celkové rozměry (š × h × v)

120 × 145 × 65 mm

Hmotnost

0,5 kg

Volitelné příslušenství

CKG16

CKG16

Kalibrační sada
Kat. č.: BS-050102-BK

Skleněné zkumavky 16 mm s PP uzávěrem

Skleněné zkumavky 16 mm s PP uzávěrem

Zkumavky
Kat. č.: BS-050102-MK

Poptávka a informace

Ozveme se do 24 hodin.